Skip to main content

In mijn blog ‘De definitie van werkgeluk’ heb ik verschillende inzichten gegeven over werkgeluk. Wat is het en hoe kunnen we het creëren? En automatisch denk je bij werkgeluk ook aan werkdruk. Is dit nu precies het tegenovergestelde van werkgeluk of is een beetje spanning of stress niet zo erg en… kunnen we er misschien zelfs wel wat van leren? En hoe zorg je voor goed leiderschap?

Een klein resumé om vervolgens verder te kunnen borduren op het thema leiderschap en werkgeluk, onderwerpen waarmee ik als spreker bij bedrijven, instanties en overheden vaak inspiratiesessies en workshops geef.

Besmettelijkheid van een team

We hebben gesproken over de besmettelijkheid van een team of organisatie en dit gekoppeld aan de soms overduidelijke en op geld en materiaal georiënteerde culturen. Bedrijven die een paar jaar mensen uithollen om ze vervolgens achter te laten met een burn-out, een ongelukkige relatie, soms misschien al wel een scheiding maar… wel waar ze veel geld hebben verdiend of een bepaalde status hebben verworven.

Je kunt hier voor kiezen alleen zou het niet mijn advies zijn. Er is geen absolute definitie van werkgeluk omdat dit natuurlijk voor eenieder persoonlijk is. Als je het mij zou vragen zou ik ergens uitkomen waar succes, gezondheid en geluk samenkomen.

Balans voor werkgeluk

Oftewel werkgeluk = een gezonde balans tussen succes, gezondheid en geluk in het leven.

Natuurlijk kun je een periode wat meer sturen op een bepaald thema alleen gaat het erom of je de mogelijkheid hebt, de Mentale (veer)Kracht, om weer te schakelen naar een bepaalde mate van balans.

Je bent bijvoorbeeld druk met een studie, opleiding, bepaalde richting of functie in je carrière en je wilt gewoon even doorpakken om iets voor elkaar te krijgen. Geen enkel probleem. Je bent gewoon even bezig met het sturen op de pijler succes. Mijn bescheiden advies zou zijn dat het slim is om na een periode van doorpakken ook weer in te zetten op de twee andere pijlers zodat je weer wat in balans komt.

Ik ken namelijk mensen of culturen die niet meer anders kunnen dan hard werken, geld verdienen ten koste van hun eigen gezondheid en geluk. Mensen die letterlijk in het ziekenhuis belanden met hartklachten of met afgrijzen uitkijken naar hun pensioen omdat dan niet alleen hun status wegvalt maar ook alles waar hun leven om draait: reizen, collega’s en status.

Je kun hier met een nobel streven instappen maar in dit soort culturen zijn mensen vaak binnen ‘no time’ zelf besmet en denken en handelen ze op precies dezelfde wijze. Het is ook niet ondenkbaar dat hier onveiligheid en machtculturen ontstaan waarin grenzen bewaken lastig is. Zowel voor het individu als het team.

Werkgeluk in je team

Op individueel niveau is dus betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, autonomie, eigenaarschap en bijdragen aan de veiligheid in teams van belang.

We gaan het nu hebben over leiderschap versus werkgeluk in je team. Waar kun je als manager, leidinggevende of lid van een Management Team (MT) aan denken bij het creëren van werkgeluk in het team en/of de organisatie.

  1. Betekenisvol werk
  2. Ondersteuning vanuit het management
  3. Positieve werkomgeving
  4. Persoonlijke kansen en groei
  5. Vertrouwen in leiderschap
  1. Betekenisvol werk

Dit gaat over de spirituele pijler of beter gezegd de energie die eruit voortkomt. Wat zijn de normen en waarden van een werknemer? Wat is zijn of haar moreel kompas en waar sluit dit aan in het werk, de rol binnen het team of organisatie. Betekenis en zingeving ligt hieraan ten grondslag, geven richting en actie en dragen bij aan het creëren van werkgeluk.

De juiste man op de juiste plaats is één van de vuistregels die hier gelden. Je hebt hiervoor inzicht nodig in het werk en de mensen van je team. Wat doen en willen zij? Houd het team overzichtelijk qua aantal mensen. Zorg dat iedereen in het team zijn stem kan laten horen en niet overruled wordt door de meerderheid. De grootte van het team heeft hier dus invloed op. Hoe overzichtelijker qua aantal mensen hoe eerder een medewerker zich vaak op z’n gemak voelt en durft te zeggen wat hij/zij wil, kan en goed in is.

  1. Ondersteuning vanuit het management

Werkgeluk kun je ook vergroten door een ondersteunende rol aan te nemen vanuit het management. Duidelijke doelen en transparantie naar de teamleden zijn hier sleutelwoorden. Een performance cultuur kenmerkt zich door niet alleen complimenten te geven maar ook door het geven van feedback en soms zelfs kritisch te mogen zijn. Dit geldt echter ook andersom. Stel jezelf als leider kwetsbaar en open op. Je creëert hierdoor een aanspreekcultuur en verbinding met de mensen uit je team. Als medewerkers het idee hebben dat ze gesteund en ondersteund worden door het management zal hij of zij er alles aan doen om in zichzelf en het team te investeren, wat weer bijdraagt aan werkgeluk.

  1. Positieve werkomgeving

Het is een open deur, alleen wordt deze stap nog wel eens overgeslagen. We hebben in 2022 namelijk genoeg gehoord over grensoverschrijdende en onveilige werkomgevingen en hier zal nog veel meer over naar buiten komen gok ik zo.

Aandacht en erkenning is waar dit vaak over gaat. Waardeer je collega’s én spreek ook je waardering uit. Dat is belangrijk. Denk met je mensen mee door flexibel te zijn. Voor hun klaarstaan en zeggen dat het geen enkel probleem is als het openbaar vervoer staakt dat zij hun kinderen naar school brengen i.p.v. naar kantoor komen. Denk met hen mee. Een keer niet aanwezig is helemaal niet erg. Je vertrouwt hun en je gelooft in eigenaarschap, oftewel dat deze investeringen wederkerig zijn. Zo creëer je een goede sfeer op de werkvloer en dat mensen met plezier naar het werk komen.

  1. Kansen om te groeien

Werkplezier ontstaat ook door leren en ontwikkeling. Niets is leuker dan groeien als mens op welk gebied dan ook. Zeker als je dit inzichtelijk maakt. Waar komen zij vandaan? En wat kunnen ze nu…  En laat ook zien dat ze inmiddels een coach, mentor of misschien wel een rolmodel zijn geworden voor nieuwe collega’s binnen de organisatie. Groei = werkplezier = werkgeluk!

Creëer daarom ook uitdagingen. Voor eenieder zal dit anders zijn omdat niet iedereen dezelfde ambitie heeft en de lat op verschillende hoogtes legt. Natuurlijk is ook niet iedereen gelijk in de mate van ontwikkeling. Ga met je mensen in gesprek en weet van eenieder wat hun doelen zijn. Onthoud ook, iemand die even geen doelen heeft kan ook voor een periode prima zijn.

  1. Vertrouwen in leiderschap

Het is eigenlijk heel simpel. Vertrouwen is de basis van geluk! Of het nu over je partner, kinderen, familie of werk gaat. Vertrouwen geeft rust en dat staat weer gelijk aan geluk. Wees dus ook bereid om er voor jezelf in te investeren. Niet voor niets is het spreekwoord: ‘Vertrouwen komt te voet en vertrekt ten paard’.

Dit lukt natuurlijk allemaal niet in één dag en daarom kost het ook tijd en energie om een team en dus vertrouwen te creëren. Geef dit dus ook de tijd en laat mensen fouten maken, leren en ontwikkelen op dit gebied. Neem hen mee in jouw visie en vergeet niet: geef zelf het juiste voorbeeld.

Ook zullen medewerkers sneller achter je gaan staan als er een keer een vervelend besluit of impopulaire maatregel genomen moet worden. Medewerkers vertrouwen erop dat jij het beste met hen voor hebt en jij je afspraken nakomt. Als ze maar weten waarom en vanuit welke intentie zo’n besluit komt. Acceptatie is er dan sneller.

Meer weten over werkgeluk en leiderschap?

Wil je meer weten over werkgeluk? Of struggel je als teamleider of manager om een goede balans te vinden tussen werkdruk, stress en werkgeluk binnen jouw team? Stel gerust je vragen, ik beantwoord ze graag. Of boek mij als spreker werkgeluk en leiderschap eventueel gekoppeld met een interessante workshop op een teambuildingsdag.

Tot een volgende blog!

Succes,

Michael