Skip to main content

Spreker leiderschap

‘Your first and foremost job as a leader is to...!'

In begeleiding en ontwikkeling van teams en organisaties is leiderschap onmiskenbaar belangrijk. Als motiverende spreker op het gebied van leiderschap heeft Michael al veel verschillende management- (MT) en leaderschipteams geholpen met hun visie en aanpak op het gebied van wendbaarheid, vitaliteit en duurzaamheid.

Wat kun je van Michael als spreker leiderschap verwachten?

 • Samen op weg naar duurzame High Performance. Want (even) ‘hard’ gaan kan iedereen…
 • Hard skills Vs. Soft skills en het belang van psychologische veiligheid
 • Het belang van humor, zeker in minder leuke – stressvolle situaties
Boek Michael als spreker leiderschap

Samenwerkingen als spreker

Deze organisaties gingen je voor

Michael als spreker leiderschap

‘Het belang van humor wordt nog steeds onderschat, zeker in tegenspoed en stresssituaties’

Michael heeft veel ervaring en opleiding gegeven in ‘praktisch’ operationeel leiderschap, is motiverend spreker leiderschap en hij heeft al diverse MT’s en organisaties begeleid met het maken van een nieuwe visie en aanpak op wendbaarheid, vitaliteit en duurzaamheid.

Neem me mee naar de Big 5

Men overschat vaak wat men kan doen op een dag en onderschat wat men kan doen in het leven

Spreker Michael Kortekaas

Big 5 als spreker leiderschap

1. Hard skills Vs. soft skills

In mijn carrière binnen Politie(academie) en Defensie heb ik snel geleerd dat de zogenaamde soft skills minstens zo belangrijk zijn als de hard skills. En dat misschien ‘essential skills’ zelfs een beter uitdrukking dan soft skills.

Het verschil:

Hard skills gaat vaak over de kennis en kunde die iemand heeft. Welke competenties zijn nodig om een beroep te kunnen uitoefenen?

Ik spreek hier bijvoorbeeld over de juridische kennis die een politieagent, militair, advocaat of accountant nodig heeft om hun werkzaamheden te kunnen uitoefenen.

Natuurlijk ook de kennis en kunde van systemen (Word, Excel, Autocad, etc.) en vaardigheden als metselen, timmeren, plannen en organiseren.

Soft skills gaan over de mate waarin een persoon bv zijn emoties kan reguleren, met feedback kan omgaan, zelfreflectie heeft en zichzelf opstelt c.q. openstelt naar anderen en een (moedig) gesprek kan voeren.

Het gaat ook over de manier van samenwerken. Bijvoorbeeld hoe communiceren wij, nemen we beslissingen en brengen we samen structuur aan.

Twee voorbeelden vanuit mijn achtergrond:

 1. Een agent die de kennis heeft van hoe hij of zij een slecht nieuws gesprek dient te voeren (stappenplan oftewel een hard skill) zal in de praktijk eigen emoties in bedwang moeten houden om dit gesprek te voeren (soft skill).
 2. Een militair de ‘rules of engagement’ krijgt over het wel of niet vuren in een bepaalde situatie (hard skills) zal in werkelijkheid zichzelf onder controle moeten houden door bv gebruik te maken van ademhalingstechnieken en het richten van aandacht om de situatie op de juiste manier te kunnen waarnemen, vervolgens beslissingen te nemen en deze uit te voeren.

Moraal van dit verhaal:

De leidinggevende zal overtuigd moeten zijn dat een team dit nodig heeft.

In mijn 12,5 jaar ervaring binnen Politie(academie) en defensie en ruim 10 jaar als trainer en opleider van veel verschillende bedrijven en overheid kan ik je vertellen dat niet iedere leidinggevende dit al belangrijk genoeg vindt.

30

Jaar ervaring

250

Bedrijven geïnspireerd

1400

Insperationals

7500

Workshops & lessen
werkgeluk Compliment Vs feedback

Cultuur bij leiderschap

2. Verschillende culturen

In de afgelopen 25 jaar heb ik al veel teams mogen trainen op het gebied van leiderschap en gezien wat de verschillen zijn per cultuur. Veruit de meeste leidinggevende of managers waar ik mee aan de slag ga willen een (meer) ‘High Performer’ zijn of leidinggeven aan een ‘High Performing’ team.

Om dat te kunnen zullen we eerst iets meer moeten weten van de verschillende culturen binnen een team. Hieronder een model:

Verschillende leiderschapsstijlen:

 • Angstcultuur: -> weinig complimenten, veel kritiek
 • Vermijdingscultuur: -> weinig complimenten, weinig kritiek
 • Zorgcultuur: -> veel complimenten, weinig kritiek
 • Performance cultuur: -> veel complimenten, veel kritiek

Voor de leider vraagt het om bewustzijn en reflectie van zijn of haar houding t.o.v. zichzelf en natuurlijk de teamleden. Geef jij complimenten? Hoe geef je feedback? Wat is de balans hierin en hoe is dit geborgd in het team of de organisatie?

Verschillende leiderschapsstijlen spreker Michael Kortekaas

Cultuur waarin je fouten mag maken

3. Fouten managementcultuur

Ontwikkel een cultuur waarin je fouten mag maken! De cultuur én de prestaties verbeteren erdoor.

Als je net als Google, Facebook en Tata ervan overtuigd bent dat falen goed is, hoe ontwikkel je dan een cultuur waarin teamleden fouten durven te maken en er ook nog eens open over kunnen zijn?

Mensen krijgen het gevoel dat zij fouten mogen maken, daarbij niet (direct) ‘gestraft’ worden en voelen de ruimte om zichzelf meer in te zetten, buien de kaders te denken, andere rollen op zich te nemen en uit hun comfort zone te stappen in het belang van het team en/of de organisatie.

Er vindt dan een verschuiving plaats van een fouten vermijdende cultuur naar en fouten managementcultuur:

 • Wat kunnen leren als er iets niet lukt?
 • Waar ging het mis?
 • Heb je hulp nodig (vooraf)?

Niet wenselijk maar andersom kan natuurlijk ook een verschuiving plaatsvinden. Door steeds maar op het resultaat; bijvoorbeeld niet behaalde target of deadlines en fouten te letten en te sturen zullen de teamleden verkrampen en steeds meer binnen de kaders gaan opereren en veiliger gaan werken om maar geen fouten te maken.

inclusief leiderschap spreker michael kortekaas

Inclusief leiderschap is een hot topic

4. Lead by example

Laat zelf zien dat het goed is om fouten te maken.

Iedereen maakt ze, dus ook jij. Het verschil zit hem er alleen in hoe je ermee omgaat! (koppeling naar Mentale (veer)Kracht – omgaan met teleurstelling en tegenslag).

Verberg je het… stop je het weg, zelfs voor jezelf? Of ben je er open over en trek je er samen leringen uit? De beste manier is ‘lead by example’.

Vertel dus openlijk wat er fout ging en benader het als leerproces, niet als falen of tekortkoming. Op deze manier krijgen je teamleden het goede voorbeeld en zijn zij eerder geneigd om risico te nemen, een fout te kunnen maken en dit bespreken met elkaar.

Steve Jobs als magnifiek voorbeeld

In 2005 gaf Steve Jobs voor afstuderende studenten van de Stanford-Universiteit één van zijn meeste legendarische toespraken. Het ging niet over innovatie, de nieuwste iPhone of iets anders fancy. Het ging over hoe hij had gefaald en wat hij daarvan heeft geleerd.

Volg het voorbeeld van Steve Jobs en het team zal jouw voorbeeld volgen! Hieronder de 22 minuten durende video. Een echte aanrader!

Ik merk als spreker dat Inclusief leiderschap een hot topic is en een voorbeeld waar nog veel te leren valt en dus een hoop fouten gemaakt mogen worden.

Het stimuleert de waardering en de uitwisseling van verschillende achtergronden, perspectieven en ideeën die teamleden hebben. De leidinggevende kan dit alleen maar doen als er binnen een team een veilige omgeving bestaat waarin iedereen ideeën naar voren kan brengen en er naar elk teamlid wordt geluisterd.

Leren is fouten maken, zonder fouten maken, leren of innoveren wij niet.

Spreker Leiderschap Michael Kortekaas

Kennis en kunde van verschillende leiderschapsstijlen is noodzakelijk

5. Situationeel leiderschap stijlen?

De ene situatie is de andere niet. Jij hebt zelf een bepaalde voorkeur qua leiderschap (in stresssituaties) en ook medewerkers kunnen behoorlijk verschillen in de aansturing die wenselijk is of die ze op dat moment nodig hebben.

Kennis en kunde op het gebied van de verschillende leiderschapsstijlen is daarom noodzakelijk. Het gaat om het verschil in ondersteunen en sturen van je teamleden en we komen dan op de volgende leiderschap stijlen; delegeren, steunen, coachen of sturen.

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je Michael als motiverend spreker leiderschap boeken? Neem contact op

Over spreker Michael Kortekaas

‘Gewoon’ doen is de sleutel tot verandering

Als spreker leiderschap, spreker werkgeluk en spreker mentale veerkracht is het één van zijn veelgebruikte uitspraken; ‘dat wat je doet, daar word je goed in’ omvat de kern van een sessie. Zeur en klaag je veel, dan word je daar goed in! Maar leer je bijvoorbeeld omgaan met angst, teleurstelling of tegenslag dan ontwikkel je wilskracht en doorzettingsvermogen.

Het is paradoxaal maar ‘gewoon’ doen is één van de grote sleutels tot echte verandering. De truc is alleen om te beginnen…

Nieuwsgierig hoe Michael als spreker of coach kan bijdragen binnen jouw team of op een event?

Boek Michael als inspirerende spreker
Spreker werkgeluk michael kortekaas

Nieuwsgierig wat Michael als spreker voor jou kan betekenen?

Op het podium als

Als spreker leiderschap, werkgeluk en mentale veerkracht wordt Michael geëvalueerd als energiek, authentiek, verfrissend maar vooral als iemand die mensen in de leerstand kan zetten en kan activeren.

Spreker Mentale Veerkracht

Presteren onder druk, omgaan met verandering, teleurstelling en tegenslag en gedragsverandering.

Over Mentale Veerkracht

Spreker Werkgeluk

Aandacht voor persoonlijke energiemanagement, energie is namelijk de basis van presteren en werkgeluk.

Over Werkgeluk

Spreker Leiderschap

Samen op weg naar duurzame High Performance. Want (even) ‘hard’ gaan kan iedereen…

Over Leiderschap

Teambuilder

Inzichten en competenties die leiden tot teambuilding en (verbeterde) teamperformance.

Teambuilding
Boek Michael als inspirerende spreker

Blogs veerkracht, leiderschap en werkgeluk

Michael inspireert

Filter

Volg Michael

Benieuwd wat Michael bezig houdt? Waar die op het podium staat als spreker? Als eerste op de hoogte van nieuwe blogs vol mentale (veer)kracht? Volg Michael via social media.

Nieuwste Instagram berichten: