Skip to main content

Teambuilding

‘Nobody is more important than the team!’

Michael heeft door de jaren heen een aantal inzichten en competenties ontwikkeld die leidt tot teambuilding en (verbeterde) teamperformance. Welke soft skills hebben mensen en het team nodig om te komen tot succes, gezondheid en (werk)geluk?

Wat kun je van Michael als spreker teambuilding verwachten?

 • Fixed Vs. Growth mindset
 • Big 5 High Performance
 • Verschillende culturen in het team
Boek Michael voor jouw teambuilding

Samenwerkingen als spreker

Deze organisaties gingen je voor

Teambuilding

Wat is teambuilding, teamperformance en hoe ontwikkel je peak performance?
teambuilding michael kortekaas motiverende spreker

‘Don’t show them what you can do, show them what they can do!’

Een perfecte mix van kennis, inzichten en ervaringen van specialisten binnen Politie en Defensie toegepast met een diversiteit aan teams van de overheid en het bedrijfsleven.

Michael heeft als spreker en coach teambuilding door de jaren heen een aantal competenties en inzichten ontwikkeld die leiden tot verbeterde teamperformance. Welke soft skills hebben mensen nodig om te komen tot meer succes, gezondheid en geluk? We hebben meer inzicht nodig op het gebied van teamenergie, High Performance, teamperformance, een growth mindset en psychologische veiligheid.

Boek Michael als teambuilder en spreker

Vergeet het controleren van de situatie. Controleer je brein!

Spreker Michael Kortekaas

Big 5 bij teambuilding

1. Energie op teamniveau

Zoals individuele mentale veerkracht start met persoonlijke fitheid, start teamperformance met energie of beter gezegd TeamEnergie.

Energie is de brandstof die teams en organisaties in beweging zet en teamleden tot peakperformance drijft.

Het kwadrant waarop een individu kan reflecteren hoe het staat met zijn of haar persoonlijke energie kunnen we ook toepassen op teamniveau.

Hoe ziet nu Performance eruit? Herkennen we survival, voorkomen we burn-out energie en weten we waarom we vertragen en soms tevreden moeten kunnen zijn?

Het model van Lifeguard waar ik ook als trainer en spreker teambuilding mee samenwerk, onderzoek doe en ervaring heb opgedaan in verschillende bedrijven en overheid.

spreker teambuilding

TeamEnergie is één van de beste voorspellers van succes!

Teams waar energie aanwezig is presteren tot wel 40% beter, hebben een lager verloop, minder verzuim en misschien wel het belangrijkste; er is een prettige werksfeer.

Last but not least!

Kunnen wij energie in teams beïnvloeden? Een antwoord is een absolute JA!

Geloof is de aarde waarop zelfvertrouwen groeit

2. Wat is High Performance?

Individu Vs. Omgeving

Wat houdt het in om een High Performer te zijn? Of wat is nu een High Performance Cultuur? Over welke competenties beschik een teamlid of aan welke voorwaarde moet dan een team en/of organisatie voldoen?

Allereerst het belang voor het formuleren van High Performance cultuur.

Vergelijk het met topsport of met specialisten binnen Politie of Defensie. Hier is een bepaalde eis geformuleerd en daar moet een aspirant of een aankomend topatleet aan voldoen. Haal je dit niet, dan kom je er simpelweg niet bij. Er is dus een bepaalde eis oftewel een ‘High Performance’ norm.

Om te kunnen voldoen aan die norm hebben 9 van de 10 mensen over een langere tijd een bepaalde houding, attitude, mindset en (actie-) intelligentie ontwikkeld.

De omgeving zorg ervoor dat jij en andere teamleden aan een bepaald niveau (blijven) voldoen.

In veel teams of organisaties waar ik als coach of spreker teambuilding kom bestaat zo’n norm niet. Er zijn geen duidelijk criteria waaraan men moet voldoen.

michael kortekaas motiverende spreker

High Performance competenties

Dan is het dus van belang om samen een aantal High Performance competenties te formuleren. Wat verwachten we precies van een team of teamlid?

 • Bewustzijn

  Persoonlijke ontwikkeling begint met bewustzijn. Het is dan belangrijk om te weten waar je nu staat. Dit leidt tot reflectie, het stellen van nieuwe doelen en geeft motivatie. Zelfbewust is de eerste stap op weg naar een verbeterde versie van jezelf.


‘Fouten maken we niet, je wint en je leert dingen!’

 

 • Positieve mindset

  Een bekende uitspraak natuurlijk maar is het glas halfvol of halfleeg? In de kern zit hier het verschil met High Performers. Vanuit welk perspectief kijk je naar de wereld en zie je kansen en oplossingen. Een positieve mindset ligt hieraan ten grondslag. Het leidt tot creativiteit, doorzettingsvermogen en ontwikkeling. Een mooie uitspraak van mijn collega Rico Schuijers, bekend als sportpsycholoog: ‘Geloof is de aarde waarop zelfvertrouwen groeit’.

 • Zelfvertrouwen

  Om te ontwikkelen moeten we dingen doen oftewel actie gaan ondernemen. En uiteraard niet alleen maar dingen die we al kunnen, dat leidt niet tot (persoonlijke) groei. Uit je comfort zone stappen en fouten durven maken is de actie die we nodig hebben. Dat vraagt soms om een beetje lef en durf.
  Ik zeg dit regelmatig tegen kinderen tijdens jeugdsport: ‘Fouten maken we niet, je wint en je leert dingen!’. Dat geldt hier eigenlijk ook. Er gaan dingen goed en je leert dingen. Reflecteer daarom, vraag om (eerlijke) feedback en je zult snel stappen maken. Zelfvertrouwen is hier het fundament.

 • Doen

  Naast zelfbewust, een positieve mindset en zelfvertrouwen hebben we natuurlijk de juiste doelen en actie nodig. Hierdoor komen we in beweging en zetten we processen in gang. Een plan zonder actie is een droom! Denken, uitschrijven en/of uitspreken kan van belang zijn maar DOEN is hier ‘the magic bullet’! De formule die hieraan ten grondslag ligt: Richting + Actie = Succes.

 • Open en eerlijk

  Een High Performance cultuur vraagt om authenticiteit en verantwoordelijkheid. We vragen veel van onszelf, nemen soms wat risico en leren van elkaar. We wachten niet af tot een ander onze fout ziet maar nemen zelf verantwoordelijkheid. Dit vraagt om veel complimenten én veel feedback. Dit lukt alleen als we open en eerlijk zijn, naar jezelf en anderen.

30

Jaar ervaring

250

Bedrijven geïnspireerd

1400

Insperationals

7500

Workshops & lessen

Open en eerlijke communicatie, acceptatie en kwetsbaarheid

3. Teambuilding

Een veelgemaakte fout bij teambuilding is om te snel op teamperformance te sturen. We richten ons dan direct op communicatie, respect en vertrouwen en hoe het komt dat wij minder presteren terwijl kennis en bewustzijn van zichzelf, een ander teamlid en acceptatie van de verschillen onbesproken blijft.

Om te schuiven naar een ‘performance cultuur’ gebruik ik als spreker en coach de volgende stappen:

 1. Kennis en bewustzijn van jezelf
 2. Kennis en bewustzijn van een ander
 3. Acceptatie van de verschillen
 4. Communicatie
 5. Respect
 6. Vertrouwen
 7. Teambuilding

Wanneer de eerste stappen genegeerd worden kan het lastig zijn om te komen tot ‘open en eerlijke’ communicatie, acceptatie, kwetsbaarheid en het voeren van een goed of moedig gesprek.

In stap 1 t/m 4 zit de persoonlijke ontwikkeling van een (fixed mindset naar een) growth mindset.

teambuilding fixed mindset

Focus op groei mindset

4. Fixed mindset Vs. Growth mindset

Fixed mindset is het vermogen om te geloven in talent. Mensen met een fixed mindset hebben het idee dat je beperkt kunt groeien als mens. Een groot deel van je eigenschappen zijn aangeboren en niet te veranderen.

Growth mindset is het vermogen om mogelijkheden en kansen te zien in situaties. Mensen met een growth mindset willen graag leren door nieuwe ervaringen op te doen.

teambuilding growth mindset

Fixed mindset aanhouden

Iemand met deze mindset gaat ervan uit dat intelligentie vast staat. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil over komen. Hij vermijdt uitdagingen, want dan kun je fouten maken.

Deze mensen zoeken veel bevestiging. Zowel in hun intelligentie, persoonlijkheid als in hun karakter. De grote angst van deze mensen is om te falen. Inspanningen doen is bij een fixed mindset zinloos, want talent heb je of je hebt het niet.

Ze spreken niet snel over leren. Kritiek komt over als een bedreiging, daarom negeren ze leerzame negatieve feedback. Het succes van anderen zien ze als een bedreiging. Het resultaat van de statische mindset is dat je niet echt ontwikkelt en dus minder bereikt dan mogelijk is.

Fixed mindset levert minder op

De fixed mindset beperkt de prestaties. Het werkt destructief op de gedachten en leidt tot slechte leermethoden. Dit is ook onderzocht aan de hand van tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek. Carol Dweck beschrijft in haar boek ‘Mindset: de weg naar een succesvol leven’ veel van deze onderzoeken.

 

‘Ego is the enemy!’

 

Mensen met een statische mindset houden niet van inspanning, maar alleen van talent. Ze vinden dat inspanning ervan getuigd dat je geen talent hebt. Want als je talent hebt, dan komt het vanzelf aanwaaien.

Dit is bij een groei mindset niet het geval. Die geloven veel meer in inspanning en dat ook succesvolle mensen een inspanning moeten leveren Dit is een andere denkwijze die vaak tot betere prestaties leidt. Winnaars, en vooral topsporters, hebben een growth mindset.

De kracht van een growth mindset

Mensen zijn verschillend als het gaat om talent en intelligentie. Maar volgens Carol Dweck, mindsetgoeroe en auteur van het boek ‘Mindset: de weg naar een succesvol leven’ is iedereen in staat om gedrag te veranderen.

Dweck geeft aan dat mensen met een growth mindset geloven dat je vaardigheden kunt aanleren door hard te werken. Volgens hen is intelligentie te ontwikkelen. Door deze basisaanname willen zij graag leren, experimenteren en groeien. Ze geloven dat ieder mens zijn potentieel kan vergroten.

Je potentieel benutten met de growth mindset

Iemand met een growth mindset is blij met uitdagingen en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. De liefde om jezelf volledig in te zetten en vol te houden stelt mensen in staat om zich door de moeilijkste perioden van hun leven heen te slaan.
Hij of zij laat zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van een growth mindset is dat je een steeds hoger niveau bereikt. Volgens Dweck leveren mensen met een groei mindset betere prestaties dan mensen met een fixed mindset.

Als je de mindsets begint te begrijpen, zie je hoe het een tot het ander leidt: als je gelooft dat je capaciteiten vast staan, leidt dat tot bepaalde gedachten en handelingen. Dit zijn vastgeroeste gedachten. Het leven is zoals het is. Je kunt het niet veranderen. Er is interessant onderzoek die het tegendeel laten zien.

De uitvinder van de IQ-test over de growth mindset

Interessant is het feit dat juist Alfred Binet, de uitvinder van de IQ-test, niet uitgaat van een vaststaande intelligentie. Hij ontwikkelde de IQ-test om te testen welke kinderen niet mee konden komen op het openbare onderwijs, met als doel om hen door een speciaal onderwijsprogramma weer op de rit te krijgen.
Volgens Binet is het mogelijk om met oefening, training en bovenal regelmaat onze scherpzinnigheid, geheugen en inzicht te vergroten en intelligenter te worden dan we waren.

spreaker teambuilding mindset

Fixed mindet Vs. Growth mindset

Michael adviseert en leert zijn publiek als coach en spreker teambuilding de focus te leggen op een zogenaamde ‘groei mindset’ i.p.v. een ‘vaste mindset’.

Fixed mindset Gebeurtenis Growth mindset
Vermijden <– Uitdagingen –> Sta je voor open
Opgeven <– Obstakels –> Doorzetten
Onplezierig <– Moeite –> Pad naar succes
Defensief <– Kritiek –> Neem actie
Bedreigend <– Succes van anderen –> Bron van inspiratie

Het sociale aspect van teams is erg belangrijk

5. Psychologische veiligheid

Hoe kan het soms zijn dat talentvolle mensen in een gecreëerd team falen en een meer ‘random’ team succesvol is?

Project Aristoteles van Google

De resultaten uit het tweejarige onderzoek van Google waar meer dan 180 teams en honderden werknemers betrokken waren zijn duidelijk.

Hoe mensen met elkaar samenwerken is belangrijker dan de vaardigheid van de verschillende individuen binnen het team!

De ‘zoek-gigant’ zegt dat teams het beste samenwerken wanneer teamleden het gevoel hebben dat ze duidelijke doelen hebben, op elkaar kunnen rekenen, het gevoel hebben dat ze risico’s kunnen nemen en betekenis ontlenen aan hun werk.

Een groot onderzoek platgeslagen: wanneer teamleden een beetje aardig zijn voor elkaar!

De onderzoekers gaven aan dat de onderstaande ‘five key features’ succesvolle teams van andere teams onderscheidt.

Psychologische veiligheid was veruit de belangrijkste en de feitelijke onderbouwing van de andere vier. Als er geen psychologische veiligheid was, bestonden de andere vier niet of nauwelijks.

Het gaat erom dat teamleden informatie kunnen delen zonder zichzelf te schamen of onzeker te voelen, betrouwbaar zijn, duidelijke doelen en een goed inzicht hebben van zowel hun betekenis als impact van de betreffende werkzaamheden of beter gezegd taak.

Wanneer teamleden zich veilig en comfortabel voelen in een team zijn zij eerder geneigd om een samen te werken, een nieuwe rol aan te nemen en een foutje toe te geven.

Ook zal het individu binnen teams met een hogere psychologische veiligheid minder snel het team verlaten, eerder de kracht benutten van voorgestelde ideeën van andere teamleden, meer omzet genereren en worden tweemaal vaker als effectief bestempeld door hun leidinggevende.

teambuilding michael kortekaas spreker psychologie

Noot!

Het sociale aspect van teams is hier erg belangrijk omdat heel vaak werknemers niet alleen maar gemotiveerd zijn om te werken voor geld alleen.

spreaker teambuilding google

Over spreker Michael Kortekaas

‘Gewoon’ doen is de sleutel tot verandering

Als spreker leiderschap, spreker werkgeluk en spreker mentale veerkracht is het één van zijn veelgebruikte uitspraken; ‘dat wat je doet, daar word je goed in’ omvat de kern van een sessie. Zeur en klaag je veel, dan word je daar goed in! Maar leer je bijvoorbeeld omgaan met angst, teleurstelling of tegenslag dan ontwikkel je wilskracht en doorzettingsvermogen.

Het is paradoxaal maar ‘gewoon’ doen is één van de grote sleutels tot echte verandering. De truc is alleen om te beginnen…

Nieuwsgierig hoe Michael als spreker of coach kan bijdragen binnen jouw team of op een event?

Boek Michael als inspirerende spreker
Spreker werkgeluk michael kortekaas

Nieuwsgierig wat Michael als spreker voor jou kan betekenen?

Op het podium als

Als spreker leiderschap, werkgeluk en mentale veerkracht wordt Michael geëvalueerd als energiek, authentiek, verfrissend maar vooral als iemand die mensen in de leerstand kan zetten en kan activeren.

Spreker Mentale Veerkracht

Presteren onder druk, omgaan met verandering, teleurstelling en tegenslag en gedragsverandering.

Over Mentale Veerkracht

Spreker Werkgeluk

Aandacht voor persoonlijke energiemanagement, energie is namelijk de basis van presteren en werkgeluk.

Over Werkgeluk

Spreker Leiderschap

Samen op weg naar duurzame High Performance. Want (even) ‘hard’ gaan kan iedereen…

Over Leiderschap

Teambuilder

Inzichten en competenties die leiden tot teambuilding en (verbeterde) teamperformance.

Teambuilding
Boek Michael als inspirerende spreker

Volg Michael

Benieuwd wat Michael bezig houdt? Waar die op het podium staat als spreker? Als eerste op de hoogte van nieuwe blogs vol mentale (veer)kracht? Volg Michael via social media.

Nieuwste Instagram berichten: