Skip to main content

Het is alweer eventjes geleden maar 2020 sloot ik af met een interview bij Eva Jinek en gaf ik wat tips over gedragsverandering. Daar kwamen mooie en leuke reacties op. Na een periode van spreken, opnamens van Hunted, rust en genieten startte ik 2021 met een podcast gemaakt door Michiel van Vugt met als thema: je geld of je leven. Een uitdagend en mooi spanningsveld waar Mentale (veer)Kracht van toepassing kan zijn.

In deze blog vertel ik meer over de podcast, welke onderwerpen thema’s we besproken hebben en natuurlijk mijn (mentale) visie op een aantal aspecten uit het leven waaronder veerkracht, sport en werkgeluk. Uiteraard kun je de Podcast ook luisteren via Apple, Spotify en Listen Notes.

Podcast vanuit mijn CrossFit gym aan huis

De podcast werd opgenomen in mijn eigen CrossFit gym aan huis. Een unieke locatie? Ja, ik vind van wel. Een kleine geschiedenis en misschien wel onderschrijving van mijn gedachtegoed over het belang van fitheid vitaliteit en Mentale (veer)Kracht in het leven.

In 2016 kregen mijn vrouw en ik de kans om een kavel in Lisse te kopen waarbij wij zelf mochten bepalen hoe ons huis eruit kwam te zien. Wij waren altijd al aan het trainen in de schuur van ons oude huis en wij wilden graag een wat grotere ruimte creëren. De architect kwam echter met het idee om een gym aan huis te creëren. Behoorlijk wat impact en consequenties voor de rest van het huis maar het idee was geboren en vonden wij gaaf!

Mede omdat mijn vrouw en ik elkaar hebben leren kennen op het CIOS toen zij 20 jaar en ik 19 jaar was, vanaf dat moment zijn wij bij elkaar geweest en staat ons leven in teken van gezondheid en helpen wij, ieder op ons eigen manier, mensen erbij. Het ontwerp was dus een figuurlijke handtekening op het fundament van onze relatie die letterlijk werd vertaald in ons huis.

Onderwerpen in de Podcast

Wie en wat komt nog meer aan bod op het gebied van Mentale Veerkracht?

 • Hoe ik in 2003 via Erwin van Beek met CrossFit in aanraking kwam en wij waarschijnlijk de eerste CrossFitters van Nederland waren;
 • Wat ik versta onder Mentale (veer)Kracht, de oorsprong van Mentale Kracht binnen de Nationale Politie en de uitrol naar Defensie, Brandweer, GHOR en daarna al snel de grotere Corporates;
 • Het belang van niet alleen hard skills maar juist ook de soft skills, beter genoemd essentials skills, oftewel de mentale tools die we kunnen aanreiken om beter te kunnen presteren, accepteren, loslaten en doorzetten;
 • Het vraagstuk of Mentale (veer)Kracht trainbaar is? Hoe zie je dat nu in opleidingen. Kan iedereen het leren en wat is het verschil tussen nature en nurture en doen de omstandigheden er nog toe? Hoe werkt dit bij speciale eenheden maar nog veel belangrijker voor de meeste mensen;
 • Wat zit er nu achter de opmerking: ‘zo ben ik gewoon of ‘ik ben nou eenmaal een Bourgondiër’. Is dit toegeven aan nature en sla je daarmee de nurture in de wind en hoe kom je van een fixed naar een growth mindset;
 • Je kunt je dus ontwikkelen alleen is het belangrijk om vooral naar jezelf te kijken en naar je eigen ontwikkeling – verbetering. Niet iedereen kan tot dezelfde hoogte reiken;
 • Een tweetrapsraket voor Mentale (veer)kracht:
 1. Energiemanagement ten grondslag ligt aan mentale (veer)kracht
  • Slaap
  • Bewegen
  • Ontspannen
  • Voeding
  • Verrijkte omgeving
 1. De ‘rest’ van de Mentale tools
 • Doelen stellen
 • Energiemanagement (plussen & minnen, ademhalingstechnieken, etc)
 • Visualisatie
 • Gedachtetraining
 • Aandachtstraining
 • Actie – reflectie (model)
 • a. Erik Scherder en Margriet Sitskoorn als thoughleaders en de bekende wetenschappers van Nederland;
 • Mentale (veer)kracht is gaat ook over succes, gezondheid en geluk. Het is aardig om eens na te denken hoe je het op deze drie vlakken doet en vooral of deze drie thema’s ook in balans met elkaar zijn. Ik kom namelijk nogal eens mensen tegen die bijvoorbeeld heel succesvol zijn maar niet of minder gelukkig en gezond zijn. Andersom kan dit ook het geval zijn. Elke dag willen genieten staat succes en natuurlijk gezondheid in de weg;
 • Rico Schuijers, bekend als sportpsycholoog en mijn belangrijkste leermeester op het gebied van mentale training en presteren oftewel sport- en prestatiepsychologie;

Wat kun je nou als je mentaal veerkrachtig bent?

 • Tips voor omgang met de huidige (steeds veranderende) Corona-maatregelen;
 • Mentale Kracht binnen opvoeding, school en jeugdsport. Wat is het belang hiervan en hoe zie ik dit goed en minder goed gaan binnen bijvoorbeeld de sportverenigingen. Mijn bescheiden mening; het belang van mentale tools wordt zwaar onderschat. De nadruk ligt vaak te veel op het resultaat in plaats van het proces. En dit wordt vaak veroorzaakt door de verwachtingen van ouders…;
 • Drie belangrijke mentale inzichten voor structurele gedragsverandering

Hoe houd ik nu dus vol? Want ‘consistency’ en structureel dingen doen is ‘the magic bullet’. Quick fixes bestaan (vaak) niet en hebben meestal geen enkele zin. Ga kleine gewoontes en rituelen creëren en… ga DOEN!.];

 • Aantal boekentips: Matthew Walker – Why we sleep, Margriet Sitskoorn – Ik2 en Het maakbare Brein, Erik Scherder – Beweeg en laat je brein niet zitten, Ross Edgeley – The Art of resilience en James Clear – Atomic Habits (zie ook mijn vorige blog)

Valt er meer te vertellen over Veerkracht?

Uiteraard, veel meer zelfs. Maar de tijd vloog voorbij en dat is meestal een goed teken. In ‘onze’ taal noemen we dit ‘in the flow’. Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je mijn verhaal ook eens horen, luister dan de podcast. Doe er je voordeel mee!

Na het luisteren nog vragen? Of wil je meer weten? Je eigen team motiveren? Ik sta als motiverende spreker regelmatig op het podium. Onderwerpen waar ik vaak over spreek zijn mentale veerkracht en werkgeluk.

Tot snel allemaal,

Michael