Skip to main content

Voorheen waren het alleen organisaties van grote omvang of multinationals die motiverende sprekers uitnodigden voor een inspiratie sessie of een specifiek coachingtraject. Techbedrijven zoals Google en Microsoft zetten op die manier inspirerende en motiverende sprekers in om intern problemen op te lossen zoals werkdruk, stress of slechte prestaties.

Motiverende sprekers worden nu ook ingezet op evenementen, conferenties, seminars, leiderschaps- en verkoopbijeenkomsten om echte en langdurige veranderingen teweeg te brengen.

Wat is het doel?

Veel organisaties hebben succes gezien zoals het verhogen van de omzet, het verminderen van het personeelsverloop en het verhogen van de vitaliteit en het werkgeluk bij mensen doordat ze motiverende sprekers hebben ingehuurd.

Met als resultaat: succesvolle, gelukkigere en gezondere werknemers.

Wat kan een motiverende spreker?

Waarschijnlijk heb je wel eens een motiverende spreker zien en horen spreken; enthousiast, bevlogen, energiek en met veel kracht en overtuiging vertelde hij of zij een verhaal. Je voelde hem of haar en je werd helemaal meegenomen in het verhaal. Er was contact tussen jou en de motiverend spreker. Er ontstond een wauw gevoel bij je! Toen je de zaal uit liep voelde je je misschien sterk, energiek, krachtig en kon je de hele wereld aan.

Kwaliteiten van een motiverende spreker:

  1. Onderwerp

Het is allang niet meer zo dat de spreker persé universitair opgeleid moet zijn of een bepaald hoogwetenschappelijk niveau heeft en de mensen bedelft met statistieken en feiten. De spreker weet gewoon waar hij of zij over praat! Er is een bepaalde relevantie en ervaring die aansluit bij het onderwerp en natuurlijk de behoefte van de klant.

  1. Emotie

De spreker weet het publiek te raken, een bepaald gevoel te geven en soms zelfs te emotioneren. Een motiverend spreker doet dat vaak door het vertellen van ervaringen, verhalen en anekdotes. Dit kan gaan over successen, mislukkingen, tegenslagen, bijzondere belevenissen, ziektes en over de toekomst. Je kunt je bevrijd, gemotiveerd, geïnspireerd en/of krachtig voelen.

Je kunt ook overtuigd van iets geworden zijn en tot actie aangezet voelen. Misschien loop je wel met een boost de zaal uit en heeft de motiverende spreker je aan het denken gezet.

  1. Passie

Dit is misschien wel één van de belangrijkste kenmerken van een motiverende spreker. Hij spreekt met passie en enthousiasme. Je ziet, voelt en ervaart dat hij of zij het onderwerp doorleeft heeft. De spreker spreekt met veel kracht en energie. Dit noemen wij bevlogenheid. De spreker is bevlogen met het onderwerp, de mensen en het verhaal en dat zie je zelfs aan zijn gelaatsuitdrukking!

  1. Contact

Een motiverende spreker heeft vanaf het eerste moment tot aan het einde intensief contact met het publiek. Vaak zijn er meerdere sprekers of onderwerpen op de dag en het is de kunst van de spreker om snel de interesse bij mensen te wekken, dat ze zich op hun gemak voelen en dar vooral ook niet teveel ‘moeten’. De zaal voelt zich hierdoor snel betrokken bij het verhaal van de motiverend spreker.

Zelfs na een langere periode herinneren mensen nog steeds dingen uit de presentatie. Een bepaald verhaal, gevoel, uitdrukking, inzicht, koppeling naar privé of professioneel. Er ontstond een bepaalde associatie en koppeling. Er was een bepaalde beleving en deze beleving herinneren mensen zich zelfs jaren na de motivational talk. En dat is waarin een motiverende spreker zich onderscheidt t.o.v. andere sprekers.

  1. Overtuiging

Een motiverende spreker spreekt overtuigend. Uit zijn hele optreden blijkt dat hij honderd procent in zijn boodschap gelooft! En dat voelt het publiek! Hierdoor is de motiverende spreker vaak vrij op het podium. Je kunt niet om hem heen. Hij trekt of je het nu wilt of niet de aandacht. Hij heeft vaak een ondersteunende lichaamshouding en mimiek. Daarnaast ondersteunen zijn lichaamsbewegingen zijn verhaal.

Motiverende sprekers zorgen voor inspiratie, motivatie en hebben de mogelijkheid om iets nieuws toe te voegen, energie om verandering in de levens te brengen van zowel mensen als bedrijven. Ze zijn populair en staan erom bekend het geluk, de verkoop, het leiderschap en de prestaties van mensen te vergroten.

Hoe doe ik, als inspirerende spreker, dat zelf?

1: Ik vertel over mijn achtergrond, persoonlijke ervaringen binnen de overheid en het bedrijfsleven, zowel mijn successen als mijn strubbelingen. Hier staat voorop: ‘Don’t show them what you can do, show them what they can do!’

2: Ik vraag mezelf altijd af, wat kan mijn doelgroep met mijn verhaal en ik zorg dat het praktisch toepasbaar is. Ik kijk door de ogen van de doelgroep en vraag me af hoe zij het verhaal kunnen toepassen in de praktijk.

3: Ik zorg dat de meeste zintuigen worden bediend, namelijk zien, horen en voelen. Iedereen heeft een voorkeur hoe die informatie opneemt, opslaat en codeert- zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Laat de visueel ingestelde zien wat je zegt.

4: Ik wil mensen raken met een lach en met een traan.

Passie kleurt o.a. mijn verhaal en ik kan soms ook een beetje ook confronterend zijn. Ik durf kwetsbaar te zijn en kan ook de mensen laten nadenken door mijn eigen verhaal.

5: Ik kijk regelmatig naar andere inspirerende sprekers en vraag mijzelf af wat mij inspireert en pas dit vervolgens weer toe als ik zelf voor een groep sta. Vaak gaat dat over humor, kwetsbaarheid, power en interactie.

Voorbeelden van inspirerende sprekers voor mij zijn: Simon Sinek, Anthony Robbins en Brené Brown.

Mijn werkwijze:

  1. Aanvraag

Dit gebeurt via mijn eigen website, een sprekersbureau en/of ambassadeur die mij in contact brengt met de klant.

  1. Voorbespreking

We plannen een telefonisch of online afspraak in en we bespreken de behoefte en leervraag van de mensen, het team of de organisatie.

  1. Event

Een show-up en natuurlijk op tijd zijn is het allerbelangrijkste wat een spreker moet doen. De rust vooraf en betrouwbaarheid wordt verwacht en gewaardeerd door een klant.

  1. Nasturen van slides – literatuur

Na een motivational, inspirational, lezing of workshop stuur ik vaak de slides, eventueel filmpjes en literatuur door.

  1. Evaluatie

Samen met de klant of degene die de aanvraag heeft gedaan bespreek ik het event en optreden na.

Wat ging goed? Wat kan beter? En is er een bijvoorbeeld een vervolg gewenst…

Natuurlijk ben ik altijd te bereiken voor vragen, extra afstemming of als er gewoon nog ergens een twijfel bestaat of ineens iets anders ontstaat. Gewoon app-en en of bellen zeg ik dan… 

Tot snel, Michael.