Skip to main content

In de dynamische omgeving van de moderne werkplek is Mentale (veer)Kracht een cruciale eigenschap geworden. Het vermogen om intrinsiek gemotiveerd te blijven voor mensen, teams en organisaties en zodoende stress te beheren, effectief te communiceren en te gedijen in een steeds veranderende omgeving (link VUCA-wereld) zijn essentieel, beter gezegd een kerncompetentie geworden. Dit is dan ook vaak een terugkomend onderwerp in mijn keynotes als spreker.

In deze blog artikel ga ik verder in op de rol van Mentale (veer)Kracht en:

  • het verbeteren van communicatie op de werkvloer
  • het bevorderen van teamontwikkeling
  • het stimuleren van culturele veranderingen binnen organisaties
  • het behouden van motivatie in uitdagende tijden.

Mentale (veer)Kracht: Een noodzakelijke troef

Mentale (veer)Kracht is het vermogen van een individu om zich aan te passen aan uitdagingen, tegenslagen te overwinnen en te gedijen in spannende en stressvolle situaties. Het gaat niet alleen om het verdragen van moeilijkheden, maar ook om het vinden van manieren om te groeien en te bloeien te midden van uitdagingen en de constant veranderende omstandigheden.

Uitspraak:

‘Comfortabel kunnen voelen in oncomfortabele situaties!’

Bovenstaande uitspraak heb ik niets voor niets vaak opgeschreven tijdens één van de vele Mentale Kracht trainingen die ik heb gegeven voor de Nationale Politie. Ook als spreker hoor je het mij vaak zeggen. Voor teams en organisaties is Mentale (veer)Kracht een waardevolle troef die hen in staat stelt om flexibel te blijven en effectief te presteren, zelfs in turbulente tijden.

Communicatie verbeteren op de werkvloer: De sleutel tot succes

Een van de hoekstenen van een sterk team is effectieve communicatie.

Wanneer communicatie op de werkvloer hapert, kunnen misverstanden ontstaan, kunnen doelen uit het oog verloren worden en kan de samenwerking lijden. Mentale (veer)Kracht speelt hierbij een cruciale rol.

Individuen met een hoge mate van Mentale (veer)Kracht zijn beter in staat om constructief om te gaan met feedback, conflicten op te lossen en open te staan voor verschillende perspectieven.

Niets voor niets noem ik als spreker daarom ‘Het moedige gesprek’ als belangrijke thema voor een duurzaam en high performance team. Het moedige gesprek is een competentie die valt onder de noemer ‘presteren onder druk’, we vinden het vaak spannend en ontwijken het daarom nog maar al te graag, net zoals meerdere spannende dingen in ons leven.

Het verbeteren van communicatie op de werkvloer begint met het cultiveren van een cultuur van openheid en vertrouwen. Dit kan worden bereikt door regelmatige teamvergaderingen, waarin alle leden worden aangemoedigd om hun gedachten en ideeën vrijelijk te delen. Maak het normaal om te spreken over fouten en ook om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Geef bijvoorbeeld als leidinggevende liefst ook zelf het voorbeeld! Vertel niet alleen je successen, ook je fouten of wat gewoon niet goed is gegaan.

Daarnaast is het een idee om te investeren in trainingen op het gebied van communicatieve vaardigheden, emotie- en conflictbeheersing, zodat teamleden de nodige tools hebben om effectief met elkaar te communiceren.

Ontwikkeling van het team: samengroeien en bloeien

Een ander belangrijk aspect van Mentale (veer)Kracht is het vermogen om te groeien en te ontwikkelen, zowel op individueel als op teamniveau. Teamontwikkeling gaat verder dan alleen het verbeteren van individuele vaardigheden; het gaat om het creëren van een omgeving waarin alle teamleden worden aangemoedigd en ondersteund om hun volledige potentieel te bereiken.

Om de ontwikkeling van het team te bevorderen, is het essentieel om te investeren in continue leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan variëren van wat meer formele trainingen en workshops tot wat meer uitdagende programma’s waarbij mensen uit hun comfortzone worden gebracht.

Door een cultuur van leren en ontwikkelen te cultiveren, kunnen teams zich aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen met vertrouwen tegemoet treden.

Motivatie: De drijvende kracht achter succes

Motivatie is de drijvende kracht achter succesvolle individuen en teams. Het houdt mensen aangespoord om hun doelen na te streven, zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met tegenslagen. Mentale (veer)Kracht speelt een cruciale rol bij het behouden van motivatie, omdat het individuen in staat stelt om veerkrachtig om te gaan met uitdagingen en tegenslagen, en gemotiveerd te blijven, zelfs in moeilijke tijden.

Om motivatie te behouden binnen teams en organisaties, is het belangrijk om een ​​omgeving te creëren die autonomie, competentie en verbondenheid bevordert.

Dit wordt ook wel de zelfdeterminatie theorie genoemd (ZDT) en daar zal ik in de toekomst verder op ingaan. Ook in mijn aankomend boek wordt dit een onderdeel.

Moetivatie of motivatie? Denk daar alvast maar eens over na! J

Motivatie kan worden bereikt door doelen en verwachtingen duidelijk te communiceren, kansen te bieden voor persoonlijke en professionele groei, en een cultuur van erkenning en waardering te cultiveren. Door individuen te ondersteunen en te motiveren om hun beste zelf te zijn, kunnen teams en organisaties gedijen te midden van uitdagingen en veranderingen.

Sterk teamontwikkeling: Samenwerken aan succes

Een sterk team is meer dan alleen de som van zijn delen.

Het is een groep individuen die nauw samenwerkt, elkaar ondersteunen en streven naar gemeenschappelijke doelen.

Mentale (veer)Kracht speelt een cruciale rol bij het bevorderen van een sterk teamontwikkeling. Door veerkrachtige teamleden aan te moedigen om positieve coping mechanismen te gebruiken, zoals probleemoplossend denken en emotionele zelfregulatie, kan een team veerkrachtiger worden in het omgaan met uitdagingen en tegenslagen.

Sterk teamontwikkeling vereist ook een cultuur van wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen. Teamleden moeten zich gesteund voelen door hun collega’s en leiderschap, wetende dat ze kunnen rekenen op ondersteuning en begrip in moeilijke tijden. Door te investeren in de relaties tussen teamleden en het bevorderen van een gevoel van verbondenheid, kunnen teams sterker en veerkrachtiger worden.

Cultuur veranderen in de organisatie: Een collectieve inspanning

Het veranderen van de cultuur binnen een organisatie is een uitdagend, maar essentieel proces. Het vereist betrokkenheid en inzet van alle niveaus van de organisatie, van het leiderschap tot de werkvloer. Mentale (veer)Kracht speelt een cruciale rol bij het bevorderen van culturele veranderingen, omdat het individuen en teams in staat stelt om zich aan te passen aan nieuwe manieren van werken en denken.

Om een cultuur van mentale veerkracht te bevorderen, moeten organisaties investeren in programma’s en initiatieven die het welzijn van werknemers ondersteunen.

Dit kan variëren van flexibele werkregelingen en ‘welzijnprogramma’s’ tot coaching en counselingdiensten en/of, in het beste geval, een strategische uitrol op het gebied van Mentale (veer)Kracht.

Door de fitheid, vitaliteit en veerkracht oftewel het welzijn van werknemers te prioriteren, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin mentale veerkracht gedijt en culturele veranderingen mogelijk worden.

Ontwikkeling van draagvlak en synergie

Een belangrijk inzicht wat ik jullie wil geven is dat dit soort dingen niet alleen op operationeel niveau aangepakt moeten worden maar ook op tactische en strategisch niveau uitgerold moeten worden. Door op drie lagen in te zetten op Mentale (veer)Kracht wordt het gedragen in de geheel organisatie, wordt er (steeds meer) draagvlak gecreëerd en zal er dus synergie ontstaan. Alleen op deze manier zal er sprake kunnen zijn van daadwerkelijke gedragsverandering.

Te vaak zie ik nog dat thema’s als meer welzijn, minder werkdruk en meer werkgeluk of de wat meer ingewikkelde thema’s als inclusie en diversiteit als los zand worden geïntegreerd. Alleen mensen op andere gedachten brengen en daarmee een ander gevoel, houding en gedrag laten aannemen is complex. Kortom, gedragsverandering is complex!

Denk maar eens aan het veranderen van je eigen gedrag op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid. We denken er vaak te makkelijk over en vallen snel weer terug.

Dit werkt met organisatie – culturele veranderingen niet veel anders en vraagt om een goed en doordachte uitrol. En vaak is ontwikkeling en verankering op het gebied van Mentale (veer)Kracht een vereiste.

Conclusie: waardevolle troef

Mentale veerkracht is een waardevolle troef voor individuen, teams en organisaties. Door te investeren in de ontwikkeling van mentale veerkracht kunnen organisaties effectiever communiceren op de werkvloer, teamontwikkeling bevorderen en culturele veranderingen stimuleren en motivatie behouden in uitdagende tijden.

Met een cultuur van mentale veerkracht kunnen teams en organisaties zich aanpassen en gedijen te midden van verandering en uitdagingen, waardoor ze sterker en veerkrachtiger worden in de moderne werkplek.

Tot een volgende blog!

Michael

Volg Michael

Benieuwd wat Michael bezig houdt? Waar die op het podium staat als spreker? Als eerste op de hoogte van nieuwe blogs vol mentale (veer)kracht? Volg Michael via social media.

Nieuwste Instagram berichten: