Skip to main content

Jaarlijks wordt het werkgeluk van Nederlanders gemeten door verschillende bureaus.

Wat doen de veranderingen, het thuiswerken en onzekere vooruitzichten met ons werkgeluk en de manier waarop we ons werk beleven? In het onderzoek van dit jaar spelen natuurlijk de effecten van de coronacrisis een grote rol.

Misschien heb je zelf al een idee waar de gevolgen het grootst zijn. We gaan het in ieder geval in deze blog bespreken.

Om werkgeluk te meten wordt er gekeken naar verschillende aspecten. Bijvoorbeeld hoe medewerkers scoren op zaken als betekenis, vertrouwen, waardering, verbinding, autonomie en plezier. Je kunt deze herkennen als de 4 P’s van werkgeluk: Purpose, People, Progress & Positivity.

De 4 P’s gebruik ik ook vaak in mijn keynotes op het podium als spreker werkgeluk. Ook neem ik in mijn keynotes resultaten uit onderzoeken zoals deze mee om de mensen in de zaal te inspireren.

Hieronder de meeste opvallende uitkomsten uit het werkgeluk onderzoek 2020 van o.a. de Gelukkig Werken Academy, de Monitorgroep & Happy Office.

Eerst algemeen, dan specifiek over de invloed van corona op het werkgeluk.

Ons werkgeluk is gestegen

Gemiddeld geeft werkend Nederland het eigen werkgeluk een 7,3 en daarmee is het iets gestegen bijvoorbeeld ten opzichte van 2019, dus voor de coronacrisis. Dat had je misschien niet verwacht hè :-). Later meer hierover.

Klein = fijn voor je werkgeluk

De relatie tussen de grootte van de organisatie en het rapportcijfer dat mensen aan hun werkgeluk geven is interessant. Organisaties tussen de 11-50 medewerkers geven hun werkgeluk gemiddeld een 7,5 waarbij organisaties met meer dan 250 medewerkers een 7,1 geven. Hoe minder mensen in de organisatie, hoe hoger het werkgelukcijfer is.

Een jaar aan het werk? Verwacht een dip in jouw werkgeluk

Of je nieuw bent of al langer in een organisatie werkt, dat maakt niet zo heel veel uit.

Het eerste jaar zijn mensen het meest gelukkig, daarna komt er een dip. Medewerkers die tussen 1 en 3 jaar bij een organisatie werken scoren het laagst op hun werkgeluk, daarna stijgt het weer een beetje. Na vijf jaar zitten mensen weer min of meer gelijk aan hun ervaring qua werkgeluk van het eerste jaar.

Over 10 jaar gezien is er dus sprake van een zogenaamde U-curve in werkgeluk.

Bron: HR Praktijk

Werkgeluk en corona

Wanneer we de resultaten van 2020 vergelijken met die van 2019 dan zien we inderdaad dat de sectoren waar de gevolgen van corona het meest voelbaar zijn een daling hebben gekregen in werkgeluk.

Bijvoorbeeld in de recreatie, entertainment, horeca én in de sector zorg, welzijn en gezondheid heeft het werkgeluk een behoorlijke knauw gekregen. In de IT-sector is het juist toegenomen, terwijl de bouw en wonen sector gelijk is gebleven en het hoogste scoort op werkgeluk.

Verschillen in werkgeluk worden groter door corona

Het verschilt dus per sector hoe gelukkig mensen zich voelen en door de coronacrisis zijn deze verschillen alleen maar groter geworden.

Bron: HR Praktijk

Wat doet thuiswerken en corona voor het werkgeluk

Het grootste verschil in vergelijking met vorige jaren is natuurlijk het thuiswerken. Deze grafiek toont het werkgeluk in combinatie met de werklocatie.

Bron: HR Praktijk

4 pijlers in werkgeluk: belangrijk in coronatijd

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op organisaties en het werk is vrij duidelijk. Ook dat leidinggevenden, HR-managers en medewerkers voor nieuwe uitdagingen staan, en vragen hebben rondom betekenisgeving, verbinding, vertrouwen en effectief digitaal samenwerken.

Zoals hierboven al beschreven dragen de vier pijlers; betekenisgeving, verbinding, voldoening en plezier bij aan ons werkgeluk. Welke impact heeft de coronacrisis hierop? Of zijn er juist ook positieve ontwikkelingen?

  1. Betekenisgeving

Het is eigenlijk simpel; hoe meer betekenis of zingeving we ervaren, hoe hoger ons werkgeluk! En ons gevoel van betekenis is iets gestegen. Door de coronacrisis waarderen we meer ‘het hebben van een baan en inkomen’.

Ook de betekenis van bepaalde sectoren is zichtbaarder geworden in de maatschappij.

De zorg en de logistiek zijn expliciet benoemd tot vitale sectoren. En sowieso zien we dat het begrip betekenisgeving in alle sectoren meer aandacht krijgt dan voorheen.

  1. Verbinding, vertrouwen en waardering

Belangrijk voor ons werkgeluk is je ‘thuis voelen’ bij de organisatie waar je werkt.

Het is zelfs nog belangrijker dan de relatie tussen management, medewerkers en de aandacht van managers voor medewerkers.

Het thuiswerken levert vraagstukken ten aanzien van verbinding op. Hoe houden we informeel contact als we elkaar niet meer op de werkvloer tegenkomen? Er moet meer moeite worden gestoken in ontmoetingen, en geplande communicatie heeft al snel de insteek om het over KPI’s en overige doelstellingen te hebben. ‘Gewoon’ even een half uurtje inplannen om te kletsen met elkaar blijkt een noodzaak.

Uit onderzoek blijkt dat ons gevoel van verbinding is afgenomen, maar zaken die daarmee samenhangen, zoals vertrouwen en waardering lijken gelijk te zijn gebleven.

  1. Voldoening

Ontwikkelen van je competenties in je werk oftewel dat je talenten en kwaliteiten benut worden en je persoonlijk kan groeien dragen bij aan ons gevoel van voldoening en dus ons werkgeluk.

Ook autonomie, zelf keuzes maken en aan de slag kunnen gaan, is ook een belangrijk ingrediënt voor werkgeluk en het voorkomen van burn-outs. Door de coronacrisis en thuiswerken is ons gevoel van autonomie toegenomen, terwijl het gevoel van het ontwikkelen van competenties juist is afgenomen.

  1. Plezier

Het hebben van plezier in ons werk lijkt de grootste bijdrage te hebben voor ons gevoel van werkgeluk. Saillant detail is dat het plezier maken met collega’s een nog grotere impact heeft, dan plezier hebben in de taken zelf. Uit onderzoek blijkt dat ons werkplezier heel licht is toegenomen.

Conclusie

Ondanks een periode waarin veel aanpassingsvermogen wordt gevraagd van de meeste mensen, teams en organisaties lijkt het ons toch nog aardig te lukken om te sturen op werkgeluk.

Thuiswerken en het hebben van een baan, zeker als deze betekenis geeft, werkt voor een groot gedeelte mee aan werkgeluk.

Ik word vaak gevraagd als spreker werkgeluk, maar ook als coach om binnen teams en organisaties te kijken wat er gedaan kan worden aan de beleving van werkdruk. Hoe kunnen we zorgen voor meer werkgeluk?

Benieuwd? Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat ik voor jouw team kan betekenen.

Tot volgende week!

Michael