Skip to main content

Van stress naar veerkracht en werkgeluk

De kloksnelheid van veel mensen, teams en organisaties is hoog en menigeen vindt de wereld te snel, te onvoorspelbaar en te veeleisend (ge)worden. Het is daarom niet gek dat steeds meer mensen zoekende zijn naar hoe je hier het beste mee kunt omgaan. Als spreker op dit gebied neem ik je in dit blog mee in de wereld van stress naar veerkracht en werkgeluk.

Net zoals het normaal is dat een topatleet begeleid wordt door een sportpsycholoog is het niet vreemd dat steeds meer mensen mentale tools gebruiken om zich staande te houden in het dagelijks leven. Maar wat is nu het recept voor succes, gezondheid en geluk? Oftewel hoe kun je van stress in je leven naar meer controle in je leven gaan.

Paid reality

Eerder schreef ik al over de PAID-reality in relatie tot burn-out cijfers, hybride werken en met alles wat op ons afkomt. Ook nu we weer opengaan en alles weer terug naar normaal gaat.

VUCA-wereld

In deze blog neem ik de VUCA-wereld als uitgangspunt en kom ik met een oplossing zoals jullie van mij gewend zijn.

Wat betekent het acroniem VUCA?

V = Volatility oftewel bewegelijkheid
U = Uncertainty oftewel onzekerheid
C = Complexity oftewel complexiteit
A = Ambiguity oftewel meerduidigheid

Volatility oftewel bewegelijkheid

Dit gaat over de aard en de dynamiek van alle veranderingen en hoe snel dingen kunnen gaan. Neem bijvoorbeeld de #metoo beweging die nu in Nederland actueel is. Een belangrijke en mooie ontwikkeling die al langer speelt over de hele wereld maar ineens tot explosie komt in Nederland door de misstanden bij The Voice of Holland.

Uncertainty oftewel onzekerheid

Omdat de wereld meer in beweging is kunnen mensen zich minder bewust zijn van zaken en gebeurtenissen om hen heen en daardoor kan dit ook meer onvoorspelbaar zijn. Nu maar zeker in de toekomst door de exponentiele groei op veel verschillende gebieden. Wat voor invloed heeft bijvoorbeeld de mogelijke oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de vluchtelingenstroom op de huidige economie…

Complexity oftewel complexiteit

Dit staat voor de hoeveelheid variabelen en factoren die tegelijkertijd een rol spelen bij keuzes maken en besluitvorming. Het gaat dus om verwarring die leidt tot complexiteit.

We kunnen tegenwoordig op hoge snelheid meer informatie vergaren dan ooit en moeten dit vaak ook nog scannen op kwaliteit en in verband met elkaar brengen.

Ambiguity oftewel meerduidigheid

Dit gaat over het gebruik aan duidelijkheid of dubbelzinnigheid van mensen, situaties en condities. De verwarring tussen oorzaak en gevolg en de vage realiteit die daarvan het gevolg is.

Oplossing voor stress en veerkracht

We kunnen ook oplossingen bedenken in hetzelfde VUCA-acroniem:

V  van volatiliy naar vision oftewel visie

U  van uncertainty naar understanding oftewel begrijpen

C  van complexity naar clarity oftewel duidelijkheid

A  van Ambiguity naar agility oftewel wendbaarheid

Mensen die de VUCA-eigenschappen beter begrijpen zullen regeren en vooruitzien. Zij zijn beter klaar voor wat komen gaat, kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden die de VUCA-wereld te bieden heeft en nog steeds een eigen pad bewandelen en koers behouden. Deze mensen zien beter, begrijpen wat er om hen heen gebeurt en kunnen anderen de weg wijzen met hun visie en aanpak. Maar hoe doe je dat? We kunnen het ook wel de ‘21 century skills’ noemen.

Van stress naar veerkracht en werkgeluk: 21 century skills

Het CEO-brein

De Pre Frontaal Cortex (PFC) noemen we ook wel het executieve brein oftewel het CEO-brein. Evolutionair gezien is dit het jongste gebied in de hersenen met verbindingen door heel het brein. Zogenaamde executieve vaardigheden zie je in de afbeelding rechtsboven; plannen, organiseren, logisch denken, flexibiliteit, leren van feedback, creativiteit, innovatie, controle van emoties, rationele en complexe besluitvorming, etc.

De mate van ontwikkeling van dit hersengebied en de bijbehorende vaardigheden zijn een sterke voorspeller voor succes, gezondheid en geluk in het leven. Mensen die die PFC goed ontwikkelen en krachtig houden, kunnen excelleren. Voor hen is de VUCA-wereld niet verwarrend, vermoeiend en verwoestend, maar een wereld voor kansen en ontwikkeling.

Drie belangrijke vaardigheden om te leren:

  1. Werkgeheugen
  2. Onderdrukken van impulsen
  3. Cognitieve en mentale flexibiliteit

Ad. 1 Werkgeheugen

Dit gaat over het vermogen om gedurende een bepaalde tijdspanne informatie te onthouden. Zie het maar als een la met informatie waar we relevante informatie in kunnen stoppen en ook direct beschikbaar hebben als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een bepaald vraagstuk of doel. Het gaat niet alleen over die rekensom maar ook over de mogelijkheid om terug te kunnen keren naar het onderwerp van de vergadering als je even van koers bent geraakt of wat je nog moet doen om je nieuwe website te lanceren. Je werkgeheugen zorgt voor overzicht en logica in je leven.

Ad. 2 Onderdrukken van impulsen

Dit gaat over jouw vermogen om gedachten en impulsen te beheersen en te filteren. Ook wel inhibitie genoemd. Met het vermogen tot inhibitie kunnen wij afleiders weerstaan, verleidingen negeren, even stoppen voordat we iets zeggen of doen en daarmee dus gewoontes doorbreken. Het gaat erom dat wij ons minder laten leiden door allerlei prikkels uit de omgeving en in onszelf die ons gedrag sturen op korte termijn.

Korte termijn fijn is namelijk vaak lange termijn pijn… 🙂

Ad. 3 Cognitieve en mentale flexibiliteit

Zoals je al hebt gelezen is verandering altijd al een constante geweest en dit gaat in de toekomst niet anders zijn. Sterker nog, het gaat alleen maar sneller. Kunnen schakelen en soms zelfs vloeiend kunnen schakelen zodat je flexibel en wendbaar bent, is daarom een belangrijke competentie. Anders prioriteren, eisen bijstellen of jouw perspectief kunnen aanpassen zijn voorbeelden hiervan.

In mijn volgende blog ga ik verder hoe je deze vaardigheden kunt ontwikkelen.

Reflectie

Voor nu wil ik je een eerste reflectie geven. Bovenstaand spreek ik over een krachtige Pre Frontaal Cortex. Het kan goed zijn dat jouw brein al best wat van deze vaardigheden heeft ontwikkelend in de loop van je leven, alleen dat je er op dit moment niet voldoende gebruik van kunt maken omdat je niet goed genoeg voor jezelf zorgt.

Je houdt het CEO-brein krachtig door:

  1. Een vast en kwalitatief slaappatroon
  2. Voldoende beweging
  3. Ontspanning (naast pauze, gun jezelf ook reflectietijd)
  4. Te leren focussen voor langere tijd
  5. Verrijkte omgeving (nieuwe dingen leren – doen)

Wat doe jij al goed? En wat kan je beter doen…

Je zult zien dat wanneer je aandacht geeft aan deze 5 punten je veel beter stress kunt hanteren en dezelfde stress kunt omzetten naar acceptatie, richting, aanpak en oplossingen oftewel je meer veerkrachtig kunt zijn en meer werkgeluk ervaart.

Succes alvast,

Michael

Wil je jouw werknemers meer veerkrachtig en wendbaar maken en ze beter om laten gaan met stress? Boek mij als coach of spreker werkgeluk.