Skip to main content

Of het nu over een lancering van een nieuw product gaat, een intervisie dag, presentatie van onderzoek of afsluiting of kick-off van het jaar gaat. Een goede spreker op jouw event of congres draagt bij aan het succes van de bijeenkomst.

Wat is en doet een spreker bij een congres of evenement?

Laat ik starten met een soort van definitie: ‘Een spreker, ook wel gastspreker of keynote speaker genoemd, is een persoon die vanuit zijn of haar specialisme en deskundigheid kennis deelt. De spreker staat voor een groep mensen en spreekt over kennis, ervaringen, momenten van overwinning, tegenslag en dieptepunten’.

Sprekers hebben veelal de taak om branche gerelateerde kennis en inzichten uiteen te zetten en theorie en/of praktijk te verhelderen. Niet alleen op een event of congres maar ook op andere bijeenkomsten als bedrijfsdagen, netwerkbijeenkomst, kick-off meetings, teamdagen met teambuilding, conferenties en seminars.

Een spreker bezit het vermogen om snel contact te maken, mensen op hun gemak te laten voelen en het idee te geven dat dit iets leuks en zinvols gaat worden.

Een inspirerende en goede spreker weet snel de juiste snaar te raken, het publiek te betrekken door interactie en laat hen dingen ervaren, voelen en/of doen. Niet geheel onbelangrijk voelt hij of zij zichzelf als een vis in het water op een podium en worden deelnemers daardoor snel meegenomen op een inspirerende en leerzame reis.

Waar kun je op letten bij het uitzoeken van een spreker?

 • Meerwaarde
 • Storytelling
 • Verbinding

Meerwaarde van inspirerende spreker

De allerbelangrijkste reden is natuurlijk de meerwaarde die de inspirerende spreker te bieden heeft. Vraag jezelf af wat de bijdrage is van de spreker en wat zijn of haar affiniteit is met de jouw doelgroep, branche of onderwerp.

Daarnaast, vreemde ogen dwingen en daarom is het al snel interessant om iemand anders voor de groep te zien dan je eigen collega of leidinggevende die, misschien wel zenuwachtig is en op het podium dezelfde inzichten of, nog slechter, steeds dezelfde grappen maakt. Iemand die vanuit een bepaalde autoriteit of specifieke niche spreekt zal dan van het podium knallen.

Ook zal een goede keynote spreker bijdragen aan meer deelnemers van een event. Een interessante spreker is vaak een belangrijke reden om naar een bijeenkomst, event of congres te gaan én… om tot het einde te blijven!

Storytelling

Wat moet ik doen om een spreker te worden? Iedere serieuze spreker heeft die vraag weleens gehad. Meestal vraag ik mensen: ’Kun je een mop vertellen en mensen aan het lachen maken?’ Dan kijken ze mij vreemd aan en vragen zich af wat dit met spreken te maken heeft. Nou, best veel eigenlijk.

Storytelling is namelijk een belangrijke vaardigheid als het gaat om een goeie spreker te worden. Het lijkt in sommige opzichten veel op cabaret. Kun je mensen boeien, meenemen in een verhaal, hun aandacht erbij houden, met een kop en een staart vertellen, een grap of uitdrukking timen, etc.

Door goeie storytelling wordt een verhaal visueel, krijgt de stof een duidelijk context en kunnen mensen het herkennen en koppelen in hun leven. En dat levert vaak inzichten, gevoelens en emoties op die mensen in actie zetten. Niet in de laatste plaats door soms ook confronterende, scherpe en/of misschien wel provocerende uitspraken te doen die een dialoog of discussie doen ontlokken.

Een spreker verbindt

Een spreker kan veel kwaliteiten hebben maar als er geen verbinding is tussen het verhaal, de onderwerpen van die dag en zeker de kernboodschap dan is het zonde van de investering.

Ook voor de spreker zelf ligt hier een grote verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Verdiept hij of zij zich in de verschillende onderwerpen, de deelnemers en natuurlijk datgene waar de organisatie hem of haar voor vraagt? Een inspirerende spreker kan zijn of haar inzichten niet alleen koppelen maar ook vertalen naar inzichten en praktische handvatten voor de betreffende doelgroep.

Wie zijn nou die sprekers?

Sprekers zijn vaak prominente personen, hebben bijzondere prestaties verricht, of successen geboekt die bewonderingswaardig zijn. Om deze reden fungeren ze vaak als rolmodel voor de deelnemers in de zaal. Het zijn bijvoorbeeld:

 • Toonaangevende personen uit het bedrijfsleven
 • Bekende personen (van radio, TV, etc.)
 • Topatleten
 • Succesvolle ondernemers
 • Psychologen, professoren en wetenschapper
 • Cabaretiers
 • Visionairs
 • Auteurs
 • Nieuwslezers, presentatoren of journalisten.
 • Artiesten

Nou, dat ben ik dus allemaal niet… 😉

Michaels achtergrond als keynote spreker

En alhoewel ik een achtergrond heb binnen Politie en Defensie ben ik ook geen PaKiCo (para, kikker, commando) geweest die allerlei spannende operaties heeft gedaan in binnen- en buitenland.

Maar wie ben ik dan wel?

Iemand die zijn hele leven al bezig is met het opleiden, trainen en ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Op het voortgezet onderwijs wist ik namelijk al dat ik naar het CIOS wilde om van sport, gezondheid en vitaliteit mijn vak te maken.

Nu ruim 30 jaar later doe ik dat nog steeds en is mijn paraplu Mentale (veer)Kracht. Onderwerpen als energiemanagement, werkgeluk, teambuilding, (persoonlijk) leiderschap en High Performance vallen hieronder. Vanuit mijn kennis, ervaring en deskundigheid mag ik hierover spreken en durf ik ook nog te zeggen dat ik inmiddels een autoriteit ben op dat gebied.

Wat kun je van mij verwachten tijdens de voorbereiding?

WWJWW: dit is een oude journalistieke wet en die luidt als volgt: ‘Weet wat je weten wil’. Vanuit mijn visie en gedachtegoed is de grootste toegevoegde waarde in een voorgesprek duidelijk te krijgen bij de opdrachtgever over wat ze écht willen en nodig hebben.

Wie is de doelgroep? Wat is de doelstelling? En wat is de belangrijkste boodschap van die dag? Door te luisteren en het gesprek aan te gaan krijg je boven tafel waar het congres en dus de lezing over moet gaan.

Wat kun je van mij verwachten op het podium?

Naast eerdergenoemde kwaliteiten als meerwaarde, storytelling en het maken van verbinding zijn dit ook mijn kernkwaliteiten:

 • To the point
 • Van weerstand naar leerstand
 • Impact en interactie

To the point spreker

Mijn lezingen zijn duidelijk en overzichtelijk oftewel tot he point. Met mijn methodische en didactische ervaring in het ontwerpen van lessen, trainingen oftewel het maken van onderwijs weet ik als geen ander dat de ‘forgetting curve’ van de deelnemers groot is en dat dit met regelmaat onderschat wordt. Oftewel we willen vaak te veel vertellen in te weinig tijd.

Kill your darlings is hier het principe wat van toepassing is. Vaak kies ik voor 2-3 highlights oftewel inzichten die ik koppel aan de wensen en leervragen van de klant en maak deze goed bespreekbaar zodat mensen na een aantal weken of maanden nog steeds weten waar het over ging en nog belangrijker, hoe dit in de praktijk toepasbaar te maken. Geen slidediarree.

Ik kan het ook andersom uitleggen. Je zult bij mij geen last hebben van slide- of filmpjes diarree. Oftewel 40-50 slides en 25 grappige filmpjes waar iedereen om moet lachen maar waar je na afloop alleen maar van kunt zeggen, ja dat was leuk en interessant alleen heb ik geen idee meer waar het over ging, laat staan wat ik er mee kan.

Van weerstand naar leerstand

Van eventuele weerstand naar de leer- en actiestand is wat ik kan brengen om een congres te openen of voor een onvergetelijke congresafsluiting te zorgen. Ik durf echt te zeggen dat ik in de afgelopen 30 jaar, onder andere als spreker, als geen ander heb geleerd hoe ik mensen kan raken en… in beweging krijg.

Impact en interactie

Zelfs als het thema wat beladen is of er bijvoorbeeld weerstand in een groep zit benader ik vrijwel alles met een glimlach en een knipoog. Natuurlijk prikkelend, soms confronterend en meestal altijd door mensen aan te spreken op hun eigenaarschap. Het is vaak een recept voor de meeste impact en draagvlak.

‘Dat wat je doet (en denkt, voelt), daar word je goed in!’ is één van mijn persoonlijke uitspraken en een veelgebruikte ‘take home message’ die blijft resoneren en waar mensen lang over napraten binnen hun team en/of organisatie.

En last but not least: zenden vs. interactie

Natuurlijk open ik ook met wie ik ben, waar mensen mij eventueel van kunnen kennen en wat mijn achtergrond is maar binnen enkele minuten zijn wel al met elkaar in gesprek en gaan we de diepte in op één van de onderwerpen die onder Mentale (veer)Kracht valt.

Een balans tussen zenden vs. interactie is voor mij een logische stap en daarmee ook dat het niet alleen om mij draait en wat ik kan, doe of heb gedaan. Nee, het gaat om de mensen, de deelnemers oftewel het publiek.

‘Don’t show them what you can do, show them what they can do!’

Wat kan ik voor jouw congres of evenement betekenen?

Ben je van plan om een inspirerende spreker in te huren, dan kun je zeker bij mij terecht. Met meer dan 30 jaar ervaring in het les- en leidinggeven, coachen, trainen en spreken voel ik mij als een vis in het water op het podium en weet ik mensen te boeien van de eerste tot de laatste minuut.

Mijn kwaliteit is om met enthousiasme en humor soms lastige thema’s snel en laagdrempelig bespreekbaar te maken. Door het schetsen van herkenbare situaties kunnen deelnemers zich identificeren met de inhoud van Mentale (veer)Kracht en kan er snel interactie en dus een dialoog ontstaan tussen mij en het publiek.

Ben je enthousiast?

Wil jij na afloop van een congres dat mensen met een lekker gevoel, gemotiveerd en geïnspireerd naar huis gaan en daar nog lang aan terug denken?

Schroom niet om contact op te nemen, te bellen of een Whatsapp te sturen op 06 – 53 38 88 11.

Tot snel,

Michael