Skip to main content

Net als in het privéleven is tegenslag op het werk onvermijdelijk. Het kan komen in de vorm van een gemiste deadline, een mislukt project, conflicten met collega’s of onverwachte veranderingen. Hoe je met deze tegenslagen omgaat, bepaalt echter niet alleen je succes op het werk, maar ook je mentale veerkracht en welzijn. Als spreker werkgeluk deel ik op het podium vaak enkele strategieën om je te helpen omgaan met tegenslag op het werk en sterker terug te komen, zowel individueel als binnen een team en organisatie.

Strategieën om je te helpen omgaan met tegenslag en weer meer werkgeluk te krijgen

1. Doelen stellen: geeft richting en motivatie

Individuele doelen:

Het stellen van duidelijke, haalbare doelen is essentieel om je focus en motivatie te behouden, vooral in moeilijke tijden. Doelen geven je een gevoel van richting en een pad om op terug te vallen wanneer dingen misgaan. Stel zowel korte- als langetermijndoelen. Kortetermijndoelen helpen je kleine overwinningen te behalen en geven je het vertrouwen om door te gaan, terwijl langetermijndoelen je een groter perspectief geven.

Maak je doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) of MAP (Meetbaar, Actief en Persoonlijk). Hoewel de eerste de meest bekende en gebruikte is, ben ik meer voorstander van de tweede. Deze leerde ik ook van Ben Tiggelaar in zijn quote ‘Dit wordt jouw jaar’ en werkt lekker.

Teamdoelen:

Net als bij individuele doelen moeten teamdoelen duidelijk gedefinieerd en gedeeld worden. Dit helpt om de inzet en samenwerking te versterken en zorgt voor een gemeenschappelijk doel dat het team motiveert en verenigt.

Het is belangrijk om regelmatig de voortgang van de doelen te evalueren en bij te stellen waar nodig. Dit zorgt ervoor dat iedereen op de juiste weg blijft en zich blijft inzetten voor de uiteindelijke doelstellingen, de zogenaamde agile werkwijze.

Organisatiedoelen:

Een organisatie moet duidelijke strategische doelen stellen die in lijn zijn met de missie en visie. Dit biedt een kompas voor alle medewerkers en zorgt voor een gedeeld begrip van de richting waarin de organisatie beweegt.

Communiceer de organisatiedoelen duidelijk naar alle medewerkers en zorg voor periodieke updates en feedbacksessies om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang en eventuele aanpassingen.

2. Energie: zorg voor jezelf

Individuele energie

Mentale veerkracht vereist energie. Sterker nog, energie is de basis van Mentale Kracht. Mijn Big 5: Zorg goed voor jezelf door voldoende te slapen, beweeg met regelmaat, zoek ontspanning, eet gezond en begeef jezelf in een verrijkte omgeving. Energiebeheer is cruciaal; weet wanneer je je moet opladen en wanneer je gas moet geven.

Maak van herstel ook een prioriteit. Plan vooraf pauzes zodat je tijd neemt om te ontspannen en te herstellen.

Teamenergie

Een energiek en gezond team is productiever en beter bestand tegen tegenslag. Moedig teamleden aan om goed voor zichzelf te zorgen en bied ondersteuning waar nodig.

Organiseer activiteiten zoals wandelvergaderingen of gezamenlijke lunchpauzes om fysieke en mentale gezondheid te bevorderen.

Organisatie-energie

Een organisatie die het welzijn van haar medewerkers serieus neemt, zal een cultuur van gezondheid en welzijn bevorderen. Dit kan door middel van beleid en programma’s die een gezonde levensstijl ondersteunen.

Bied wellnessprogramma’s aan zoals fitnessabonnementen, gezondheidschecks en flexibele werkuren om het welzijn van medewerkers te bevorderen.

3. Focus: blijf op Koers

Individuele focus

Wanneer je met tegenslag te maken hebt, is het gemakkelijk om afgeleid te raken en de focus te verliezen. Het is belangrijk om je te concentreren op wat je kunt controleren en los te laten wat je niet kunt beheersen.

Gebruik technieken zoals mindfulness of meditatie om je focus te verbeteren en je geest helder te houden.

Teamfocus

Houd het team gefocust op de belangrijkste prioriteiten. Vermijd afleidingen en zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat de kernactiviteiten zijn die moeten worden uitgevoerd.

Leer de mensen uit je team wat focus is en leer elkaar aan om focus meer te respecteren. Maak eventueel gebruik van projectmanagementtools om de voortgang bij te houden en iedereen gefocust te houden op hun taken.

Organisatiefocus

Een organisatie moet ervoor zorgen dat alle medewerkers gefocust blijven op de strategische prioriteiten en doelen. Dit vereist duidelijke communicatie en consistente feedback.

Gebruik strategische planningssessies en regelmatige rapportages om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de organisatie gefocust blijft op de gemeenschappelijke doelen.

4. Psychologische Veiligheid: creëer een ondersteunende omgeving

Individuele veiligheid

Een werkomgeving waarin je je veilig voelt om fouten te maken en je mening te uiten zonder angst voor negatieve gevolgen, bevordert veerkracht en dus het behalen van gezamenlijke doelen. Psychologische veiligheid moedigt open communicatie en samenwerking aan, wat essentieel is in tijden van tegenslag.

Stimuleer open communicatie en wees een voorbeeld door zelf kwetsbaar te zijn, fouten toe te geven en deze met elkaar op te lossen.

Teamveiligheid

Voor teams is psychologische veiligheid cruciaal om innovatie en samenwerking te bevorderen. Creëer een cultuur waarin teamleden zich veilig voelen om ideeën te delen en risico’s te nemen.

Faciliteer regelmatige feedbacksessies en zorg ervoor dat elke stem wordt gehoord en gewaardeerd. Leer ook om met elkaar het moedige gesprek te durven voeren. Performance = complimenten + feedback + het moedige gesprek.

Organisatieveiligheid

Een organisatie moet een cultuur van psychologische veiligheid bevorderen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich vrij voelen om ideeën en zorgen te delen zonder angst voor represailles.

Train leiders en managers in het creëren van een veilige en ondersteunende werkomgeving en stel beleid op dat psychologische veiligheid bevordert. Wees ook hier een rolmodel; zorg ervoor dat het dus ook veilig is in het eigen managementteam (MT) board of leadershipteam.

5. Kwetsbaarheid: toon je menselijke kant

Individuele kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid tonen betekent dat je je menselijke kant laat zien en erkent dat je niet perfect bent. Dit kan anderen inspireren en een cultuur van wederzijds respect en begrip bevorderen. Dit geeft meer verbondenheid met elkaar.

Deel je eigen uitdagingen of misschien wel iets waarvoor jij je schaamt en hoe je daarmee omgaat. Dit moedigt anderen aan om hetzelfde te doen en versterkt de teamgeest.

Teamkwetsbaarheid

Binnen een team kan kwetsbaarheid helpen om diepere relaties op te bouwen en vertrouwen te creëren. Moedig teamleden aan om open te zijn over hun uitdagingen en om elkaar te ondersteunen.

Organiseer teamactiviteiten waarbij persoonlijke verhalen en ervaringen gedeeld kunnen worden om een dieper begrip en verbinding te creëren.

Organisatiekwetsbaarheid

Een organisatie die kwetsbaarheid waardeert, creëert een cultuur van authenticiteit en vertrouwen. Dit kan helpen om een meer betrokken en loyale medewerkersbasis te ontwikkelen.

Moedig leiders aan om open te zijn over hun eigen ‘struggles’, uitdagingen en successen, en creëer platforms waar medewerkers hun verhalen kunnen delen.

6. Samenwerken: sterker samen

Individueel

Samenwerken met je team kan je helpen om sneller en effectiever door tegenslagen heen te komen. Een goed functionerend team kan elkaar ondersteunen en elkaars sterke punten benutten om obstakels te overwinnen.

Communiceer openlijk met je team en wees bereid om hulp te vragen en te bieden wanneer dat nodig is.

Team

Effectieve samenwerking is de sleutel tot succes in elke tegenslag. Zorg ervoor dat teamleden hun vaardigheden en kennis delen en dat iedereen zijn bijdrage levert aan het gemeenschappelijke doel.

Gebruik samenwerkingsplatforms en regelmatige check-ins om de samenwerking te verbeteren en obstakels snel aan te pakken.

Organisatie

Een organisatie die samenwerking stimuleert, creëert een cultuur van gedeeld succes en gemeenschappelijke inspanning. Dit kan leiden tot verbeterde prestaties en een sterkere samenhang binnen de organisatie.

Creëer structuren en processen die samenwerking bevorderen, zoals interdisciplinaire projectteams en gedeelde doelstellingen.

7. Teambuilding: bouw sterke relaties

Individuele relaties

Teambuilding is essentieel om sterke relaties binnen je team op te bouwen. Wanneer teamleden elkaar vertrouwen en goed met elkaar kunnen opschieten, zijn ze beter in staat om gezamenlijk tegenslagen te overwinnen.

Neem actief deel aan teambuildingactiviteiten en maak tijd vrij om je collega’s beter te leren kennen.

Teambuilding

Teambuildingactiviteiten helpen om de banden tussen teamleden te versterken en een positieve werkomgeving te creëren. Dit kan formeel, zoals workshops, of informeel, zoals gezamenlijke lunches, sporten of andere activiteiten.

Plan regelmatig teambuildingactiviteiten, zowel binnen als buiten het werk, om de banden tussen teamleden te versterken en een positieve werkomgeving te bevorderen.

Organisatie

Een organisatie die investeert in teambuilding, creëert een cultuur van samenhang en wederzijds respect. Dit kan bijdragen aan een positieve werkomgeving en een grotere betrokkenheid van medewerkers.

Organiseer bedrijf brede teambuildingactiviteiten en evenementen die medewerkers van verschillende afdelingen samenbrengen om relaties en samenwerking te versterken.

Conclusie: tegenslag op het werk is onvermijdelijk

Tegenslag op het werk is onvermijdelijk, maar met de juiste strategieën kunnen individuen, teams en organisaties hun mentale veerkracht opbouwen en sterker uit deze uitdagingen komen. Door de juiste doelen te stellen, goed voor jezelf te zorgen, gefocust te blijven, een ondersteunende en veilige omgeving te creëren, kwetsbaarheid te tonen, effectief samen te werken en teambuilding te bevorderen, kun je beter omgaan met de tegenslagen die op je pad komen.

Bouw je mentale veerkracht en zie tegenslagen niet als obstakels, maar als kansen om te groeien en te leren, zowel voor jezelf, je team als je organisatie.

Mooie week verder,

Michael