Skip to main content

Een diepgaande duik in teamperformance, communicatie, samenwerking en teamgeest. Inmiddels sta ik voor veel verschillende doelgroepen, je zou kunnen zeggen nagenoeg allemaal. En ja, in het binnenland maar ook steeds vaker in het buitenland. Harstikke gaaf.  En mijn Engels wordt ook steeds beter overigens, iets met ontwikkelingen en veerkracht. Als je mij dit 34 jaar geleden had gezegd had ik je niet gelooft.

Als spreker en inspirator voor individuele en teamontwikkeling in Nederland, heb ik het voorrecht gehad getuige te zijn van inspirerende voorbeelden van teamdynamiek en succes. Een opmerkelijk bedrijf dat mijn aandacht heeft getrokken; Team Heartbeats.

Enkele weken geleden werd ik uitgenodigd om op hun nieuwjaarsreceptie mijn keynote over Mentale (veer)Kracht te geven. Wat een mooi team met enthousiasme, passie en een heldere aanpak om mensen, teams en organisaties veerkrachtiger te maken. Zij brengen met hun concept niet alleen teams dichter bij elkaar, maar fungeren ook als een katalysator voor mentale (veer)kracht.

Onderwerpen waarover ik als spreker mensen, teams en organisaties mag inspireren. En naast dat het belangrijk en broodnodig is, blijft het ook gewoon gaaf om te doen.

In deze blog duiken we dieper in op de aanpak van Team Heartbeats, waarbij we de focus leggen op teamperformance, samenwerking, communicatie en teamgeest en zal ik de koppelingen maken naar een aantal van mijn onderwerpen in mijn keynote, zoals energie, focus en psychologische veiligheid.

Teamperformance als de hartslag van succes

Letterlijk en figuurlijk ligt in het hart van Team Heartbeats de cruciale factor van teamperformance. Zij snappen dat een goed presterend team hetzelfde is als een krachtig kloppend hart dat energie, fitheid en vitaliteit door het hele lichaam van een organisatie pompt. Het begrijpen en optimaliseren van teamperformance is essentieel voor het bereiken van duurzaam succes en natuurlijk gezondheid en geluk.

Als spreker benadruk ik vaak het belang van impact, zingeving, een gedeelde visie en duidelijke doelen, betrouwbaarheid en veiligheid om teams optimaal te laten presteren oftewel teamperformance te stimuleren. Team Heartbeats streeft dit ook na en kijkt (gelukkig) veel verder dan alleen efficiëntie en productiviteit; het draait bij hen om het creëren van een samenhangend en gepassioneerd team dat op een prettige manier doelen met vastberadenheid nastreeft.

Verhoging van samenwerking: Het ritme van synergie

Samenwerking vormt de ritmische basis van Team Heartbeats. Voor hun klanten maar ook in hun eigen team. Zij streven naar een harmonieus samenspel van individuele talenten en competenties wat weer leidt tot synergie. Als spreker ben ik getuige geweest van teams die, door samenwerking te omarmen, niet alleen hun eigen prestaties verbeteren, maar ook de algehele veerkracht van het team vergroten.

Verbetering van communicatie: De klank van duidelijkheid

Een ander cruciaal aspect van Team Heartbeats is de verbetering van communicatie. Duidelijke en effectieve communicatie fungeert als het ritme dat de teamleden in staat stelt om op één lijn te blijven en soepel samen te werken. Als spreker ben ik me bewust van het feit dat communicatie niet alleen woorden omvat, maar ook non-verbale signalen, luisteren en begrip. Het gaat over het geheel. Totale houding en gedrag zijn van belang en daar is meer bewustwording voor nodig.

Team Heartbeats onderstreept het belang van open en eerlijke communicatie en het delen van ideeën. Zij moedigen teams aan om gezamenlijk uitdagingen aan te gaan, verschillen te omarmen, te innoveren en daardoor gezamenlijk te groeien. Daarnaast moedigen zij ook aan tot actieve communicatie, waarbij elk teamlid wordt uitgedaagd om zijn stem te laten horen, succes te delen maar ook fouten toe te geven en daar eigenaarschap over te nemen. Het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gehoord en begrepen voelt en waar een foutenmanagementcultuur omarmt wordt, versterkt niet alleen de communicatie, maar is overigens ook de kern van psychologische veiligheid (waarover later meer).

Versterker van teamgeest: De harmonie van samen zijn

De kracht van Team Heartbeats komt tot uiting in de versterking van teamgeest. Het gaat verder dan een oppervlakkig gevoel van samenhorigheid en raakt de kern van gedeelde waarden, wederzijds respect en gezamenlijke doelen. Als spreker geloof ik dat een sterke teamgeest de veerkracht van een team niet alleen versterkt maar ook een enorme weerbaarheid geeft. Een team ontwikkelt hiermee ook het vermogen om uitdagingen, veranderingen en tegenslagen het hoofd te bieden, en dat zul je nodig hebben. Want één ding is zeker, iedere individu, team of organisatie krijgt ermee te maken.

Team Heartbeats moedigt teambuildingactiviteiten aan die niet alleen plezier en ontspanning brengen, maar ook de onderlinge relaties versterken. Een hechte teamgeest is een krachtige troef in tijden van verandering en onzekerheid. Thematische sleutelwoorden die ik vaak in mijn lezingen gebruik zijn natuurlijk mentale veerkracht en onderdelen daarvan zijn energie, focus en psychologische veiligheid.

Mentale (veer)Kracht

Kracht en veerkracht vormen het fundament van Team Heartbeats.

Door teams aan te moedigen om uitdagingen als kansen te zien en te leren van tegenslagen, wordt de mentale veerkracht versterkt. Als spreker benadruk ik het belang van het cultiveren van een zogenaamde groei mindset binnen teams.

Een groei mindset kenmerkt zich door

  1. Open te staan voor uitdagingen,
  2. Obstakels te zien als onderdeel van de route,
  3. Een houding waar ‘moeite doen’ gezien wordt als een pad naar succes,
  4. Feedback en kritiek om te zetten naar actie en
  5. Succes van anderen te zien als bron van inspiratie te zien,

Energie

Team Heartbeats brengt een golf van positieve energie met zich mee. Het creëert een omgeving waarin teamleden zich geïnspireerd voelen om hun beste zelf te zijn. Als spreker merk ik op dat het stimuleren van enthousiasme en het erkennen van individuele bijdragen bijdraagt aan een energiek team dat bereid is om uitdagingen aan te gaan.

Focus

Focus is de dirigent die het ritme van Team Heartbeats leidt. Door heldere doelen en prioriteiten vast te stellen, wordt de focus van het team versterkt. Als spreker raad ik teams aan om regelmatig hun doelen te evalueren en aan te passen, waardoor de focus behouden blijft, zelfs te midden van veranderingen.

Psychologische Veiligheid

Psychologische veiligheid is de harmonie die Team Heartbeats ondersteunt. Het creëren van een omgeving waarin teamleden zich vrij voelen om ideeën te delen en zichzelf te zijn, bevordert de psychologische veiligheid. Als spreker benadruk ik het belang van het opbouwen van vertrouwen binnen teams om een sfeer van openheid en acceptatie te bevorderen.

De ritmische toekomst van teams in Nederland

Team Heartbeats belichaamt het ritme van succesvolle teams in Nederland. Het benadrukt niet alleen de cruciale elementen van teamperformance, samenwerking, communicatie en teamgeest, maar integreert deze ook naadloos met de thema’s mentale veerkracht, energie, focus en psychologische veiligheid.

Als spreker moedig ik organisaties aan om Team Heartbeats te omarmen als een holistische benadering van teamontwikkeling, waardoor teams niet alleen gedijen maar ook floreren in de steeds meer dynamisch wordende wereld, oftewel de PAID-reality.